25 maja 2018 r. znajdą zastosowanie przepisy unijnego rozporządzenia RODO dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej „Rozporządzenia”). Ww. Rozporządzenie nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców, w związku z ochroną danych osobowych. Ochrona danych osobowych na nowoWdrażane przepisy wprowadzają nowe lub nowo zdefiniowane prawa, w tym prawa dla konsumentów, takie jak: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia […]

Czytaj dalej