Nawiązanie stosunku pracy

Świadczymy doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników, w tym członków zarządu oraz prokurentów (umowa o pracę, umowa o współpracy, kontrakt menedżerski).

Przygotowujemy niezbędne dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w szczególności umowy o pracę, regulaminy, umowy o zachowaniu poufności oraz umowy o zakazie konkurencji.

Bieżące doradztwo w zakresie stosunku pracy

Świadczymy doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia.

Sporządzamy opinie dotyczące stosowanych dokumentów pracowniczych.

Opracowujemy stosowne aneksy oraz propozycje zmian, do istniejących dokumentów pracowniczych.

Wspieramy naszych Klientów przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych. 

Zakończenie zatrudnienia

Wspieramy naszych klientów przy rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym stosunków pracy z kluczowymi pracownikami oraz członkami organów przedsiębiorstwa.

Opracowujemy niezbędne dokumenty do zakończenia stosunków pracy.

Reprezentujemy naszych Klientów przy ewentualnych sporach pracowniczych.