Szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia są skierowanie do wszystkich osób mających styczność z danymi osobowymi. Ich celem jest zaznajomienie tych osób z obowiązującymi regulacjami krajowymi oraz unijnymi (w tym w szczególności tzw. RODO).

Szkolenia obejmują najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w bieżącej działalności, takie jak przetwarzanie danych osobowych obecnych i potencjalnych klientów oraz kontrahentów, a także pracowników oraz osób aplikujących do pracy.

Po zakończonym szkoleniu Klient będzie w stanie samodzielnie odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z ochroną danych osobowych jak np.:
- czym są dane osobowe;
- czym jest przetwarzanie danych osobowych;
- jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem;
- jakie są obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych;
- jak prawidłowo zabezpieczyć dane osobowe;
- jakie zbiory podlegają rejestracji/zgłoszeniu w GIODO;
- jakie dokumenty należy przygotować w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

Szczegółowy zakres szkolenia jest dobierany indywidualnie do potrzeb Klienta oraz jego celów.

Orientacyjny koszt szkolenia dotyczącego podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych (tutaj znajdziecie Państwo przykładowy Program szkolenia - ochrona danych osobowych) wynosi:

750 złotych netto dla 1 osoby,

2.500 złotych netto dla grupy do 5 osób z tej samej organizacji,

3.500 złotych netto dla grupy od 5 do 10 osób z tej samej organizacji.

Każda kolejna osoba powyżej 10 to dodatkowy koszt w wysokości 500 złotych netto.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: