Opracowanie dokumentacji Ochron Danych Osobowych

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych opracowujemy dla Klienta wszystkie wymagane przepisami prawnymi dokumenty oraz szablony.

Dla klientów opracowujemy:
- Politykę Bezpieczeństwa;
- Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi;
- Ewidencję upoważnień;
- Wzory upoważnień;
- Wzory sprawozdań ze sprawdzenia oraz planów sprawdzeń;

Koszt wykonania niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych jest zależny od stwierdzonych braków oraz procesów, dopasowanych z uwagi na specyfikę działalności Klienta.