Mediacje / Procesy

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy rozwiązywaniu wszelkich sporów prawnych z kontrahentami, zarówno na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe, jak i przed sądem, w tym w szczególności:

 

Prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji z dłużnikami przed wniesieniem powództwa;

Reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi;

Reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym;