Odnawialne Źródła Energii

Naszym Klientom z branży odnawialnych źródeł energii proponujemy szeroki zakres usług doradztwa prawno-podatkowego, zarówno na etapie planowania, wykonania, jak i eksploatacji instalacji OZE.

Oferujemy m. in.:

Opiniowanie umów handlowych z nabywcami energii oraz certyfikatów pochodzenia;

Opiniowanie umów związanych ze zbyciem oraz nabyciem gotowych projektów OZE;

Prawno-podatkowe badanie Due-Diligence spółek celowych rozwijających projekty OZE;