Doradztwo prawno-podatkowe ne etapie podejmowania działalności gospodarczej 

Wsparcie prawno-podatkowe przy wyborze optymalnej formy prawnej planowanej działalności gospodarczej;

Wsparcie prawno-podatkowe ne etapie tworzenia oraz rejestracji działalności, tj. tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz wniosków oraz reprezentacja podmiotów przed właściwymi organami;

Wsparcie prawno-podatkowe na etapie tworzenia dokumentacji wewnętrznej spółki, w tym umowy między wspólnikami, umowy z członkami zarządu, regulaminów wewnętrznych itp.;

Doradztwo prawno-podatkowe podczas bieżącej działalności gospodarczej 

Przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz umów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą przedsiębiorców;

Przygotowanie dokumentów wewnętrznych spółki (protokoły zgromadzeń, uchwały itp.);

Obsługa prawno-podatkowa organów spółek, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (protokoły, uchwały, regulamin);

Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie możliwych form dofinansowania przedsiębiorstwa;

Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie kształtowania umowy spółki;

 

Doradztwo prawno-podatkowe ne etapie restrukturyzacji lub likwidacji działalności 

Prawno-podatkowe badanie Due-Diligence przedsiębiorstwa;

Wsparcie prawno-podatkowe przy zakupie lub sprzedaży udziałów i akcji, w tym przygotowanie stosownych umów oraz wsparcie podczas negocjacji z kontrahentami (tzw. share deal)

Wsparcie prawno-podatkowe przy zakupie lub sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa (tzw. asset deal);

Wsparcie prawno-podatkowe w zakresie likwidacji przedsiębiorstwa;