ika-legal

Popularne

Zmiany w prawie pracy 2017

Zmiany w prawie pracy 2017 r.Nowy termin na wniesienie odwołania do sądu pracy Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy, które wydłużyły oraz ujednoliciły terminy, w jakich pracownik może się odwołać od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dotychczasowe regulacje przewidywały, że pracownik może odwołać się od […]

Obowiązek informacyjny administratora

RODO: Obowiązek informacyjny administratora

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych według RODO Unijne rozporządzenie dotyczące danych osobowych (RODO) wprowadza wiele zmian w zakresie obowiązków administratorów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „Danych”). Również obowiązek informacyjny administratora ulegnie rozszerzeniu. Obowiązek informacyjny administratora w chwili zbierania Danych Już w chwili pozyskiwania Danych od osoby, której te Dane dotyczą, administrator jest zobowiązany do […]

Członek Zarządu odpowiada za znajomość przepisów i orzecznictwa

Odpowiedzialność członka zarządu w przypadku nieznajomości prawa Prezes zarządu spółki nie może skutecznie powoływać się na niezawinioną nieznajomość prawa, jeżeli nie zachował należytej staranności w tym zakresie i nie zapoznał się z obowiązującymi regulacjami. Prezes jednej ze spółek został oskarżony o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego (t.j. Dz. U. […]

Najnowsze wpisy

RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Czy RODO będzie dotyczyć również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą? Już wkrótce zaczną obowiązywać w Polsce przepisy RODO. Choć czasu jest naprawdę mało, a informacje o RODO pojawiały się już od kilkunastu miesięcy, wielu przedsiębiorców, a w szczególności prowadzących jednoosobowe działalności, dopiero teraz zaczyna interesować się tematem ochrony danych osobowych. W związku z powyższym pojawia […]

wypowiedzenie umowy o pracę

Prawo pracy: Gdy pracownik nie chce przyjąc wypowiedzenia umowy…

Co zrobić, gdy pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę? Wypowiedzeniu umowy o pracę na ogół towarzyszą bardzo silne emocje, zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika i to bez względu na to, kto komu wręcza wypowiedzenie. Do najtrudniejszych sytuacji należą z pewnością te, w których to pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę […]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

RODO: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – uprawnienia, rola oraz obowiązek wyznaczenia  Każda osoba zainteresowana ochroną danych osobowych oraz RODO z pewnością słyszała o tzw. IOD, czyli Inspektorach Ochrony Danych Osobowych. Często jednak przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jakie są jego kompetencje, a także czy oraz kiedy powołanie […]

RODO - kontrola

RODO: Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Za nieprzestrzegania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych grożą surowe kary pieniężne oraz inne sankcje Wraz z początkiem obowiązywania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (czyli RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych) można spodziewać się wzmożonej aktywności organu nadzorczego, który będzie weryfikował stopień implementacji nowych regulacji w przedsiębiorstwie oraz wypełnienia obowiązków dotyczących przetwarzania […]

Ochrona danych osobowych

RODO: nadchodzą zmiany w prawie pracy

RODO: trwają konsultacje nad zmianami w prawie pracy Już w maju 2018 r., w całej Unii Europejskiej, zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO), które wprowadza szereg nowości w zakresie ochrony danych osobowych. W celu pełnej implementacji ww. rozporządzenia do polskiego systemu prawnego ustawodawca obecnie opracowuje zarówno projekt nowej ustawy o ochronie […]

Wdrożenie RODO najważniejsze kroki

RODO: Wdrożenie RODO – najważniejsze kroki

Implementacja RODO w przedsiębiorstwie krok po kroku Od maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO – nowe rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Wspomniane rozporządzenie w znaczący sposób poszerza obowiązki wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, wprowadzając jednocześnie wysokie kary finansowe za ewentualne naruszenia. W związku z powyższym wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak powinno wyglądać wdrożenie RODO […]

RODO: Techniczne wymogi przetwarzania danych osobowych

RODO wprowadzając nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, stawia jednocześnie wiele wyzwań technicznych przed przedsiębiorcami. Wraz z RODO nadchodzą nowe wymagania natury techniczno-informatycznej dla przedsiębiorców w przedmiocie ochrony danych osobowych. Nowe regulacje wymuszają usprawnienie procesów wewnętrznych oraz proaktywne działanie wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Szczególnie obowiązki informacyjne i związane z nimi terminy mogą się […]

RODO: Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Prawo do bycia zapomnianym oraz inne prawa wynikające z RODO Obok nowych obowiązków nakładanych wprost na administratorów, RODO przyznaje osobom, których dane osobowe (dalej: „Dane”) są przetwarzane, dodatkowe uprawnienia. Wspomniane prawa wymuszają przy tym często określone działanie na administratorach Danych. Poniżej zostaną omówione najważniejsze uprawnienia przysługujące osobom, których Dane są przetwarzane przez administratorów, takie jak […]

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za zobowiazania spółki

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem spółki cywilnej Omawiając odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki cywilnej należy zacząć od tego, iż spółką cywilna nie posiada zdolności prawnej, a zatem używanie zwrotu „zobowiązania spółki cywilnej”, z prawnego punktu widzenia, jest określeniem niewłaściwym. Określenie „zobowiązania spółki cywilnej” jest swego rodzaju skrótem myślowym stosowanym dla określenia […]

Zgłoszenie do niemieckiej izby rzemieślniczej

Obowiązek zgłoszenia polskich przedsiębiorców do niemieckiej izby rzemieślniczej  Polscy przedsiębiorcy, którzy zamierzają wykonywać działalność gospodarczą na terenie Niemiec muszą dopełnić wielu formalności w niemieckim urzędzie skarbowym oraz niemieckim urzędzie celnym. Znaczna część przedsiębiorców nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że w przypadku określonych zawodów, w tym w szczególności zawodów z branży budowlanej, konieczne jest […]