Aktualności

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych według RODO Unijne rozporządzenie dotyczące danych osobowych (RODO) wprowadza wiele zmian w zakresie obowiązków administratorów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „Danych”). Również obowiązek informacyjny administratora ulegnie rozszerzeniu. Obowiązek informacyjny administratora w chwili zbierania Danych Już w chwili pozyskiwania Danych od osoby, której te Dane dotyczą, administrator jest zobowiązany do […]

Czytaj dalej

RODO: Obowiązkowa Ocena Skutków dla Ochrony Danych OsobowychRODO: Obowiązkowa Ocena Skutków dla Ochrony Danych Osobowych RODO wprowadziło m.in. obowiązek przeprowadzania w określonych sytuacjach oceny skutków dla ochrony danych osobowych (dalej: Ocena Skutków). Poniżej przedstawiamy wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 mówiące o tym, czym jest ocena skutków dla ochrony danych osobowych, na czym powinna polegać i […]

Czytaj dalej

RODO: Zakres przedmiotowy i podmiotowy rozporządzenia Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, iż nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO), które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku może nakładać na nich szereg dodatkowych obowiązków. Wielokrotnie przedsiębiorcy nie zadają sobie bowiem nawet pytania, kogo dotyczą nowe przepisy RODO. Szczególnie przedsiębiorcy z sektora […]

Czytaj dalej

RODO: nowe pojęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. RODO wprowadza istotnie zmiany w zakresie pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wspomniane zmiany mogą w niektórych przypadkach skutkować koniecznością ponownego zaciągnięcia takiej zgody od osób, których dane dotyczą. Read More

Czytaj dalej

Zawieranie umowy z kontrahentem z zagranicy Zawierając umowę z zagranicznym kontrahentem wielu przedsiębiorców skupia się przede wszystkim na zapisach dotyczących warunków płatności oraz terminach dostawy, zupełnie nie zważając na to, pod jakim prawem dana umowa jest zawierania ani przed jakim sądem będą rozstrzygane ewentualne spory związane z zawieraną umową. Prawidłowe sporządzenie umowy i zabezpieczenie swoich […]

Czytaj dalej

Skrócenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracęCzy skrócenie okresu wypowiedzenia lub jego wydłużenie w umowie o pracę jest dopuszczalne? W wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w której okres wypowiedzenia zawarty w umowie o pracę jest krótszy lub dłuższy, niż okres wynikający z przepisów prawa pracy. Co w takiej sytuacji? Który okres wypowiedzenie znajdzie zastosowanie? Okazuje się, […]

Czytaj dalej

Ochrona Danych Osobowych: Czym są tzw. „dane wrażliwe” Dane osobowe są objęte szczególną ochroną, natomiast ich zbieranie i przetwarzanie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w stosownych przepisach. Należy jednak pamiętać, że istnieje również szczególna kategoria danych osobowych – tzw. „dane wrażliwe” – których przetwarzanie wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami. Dane wrażliwe – pojęcie […]

Czytaj dalej

Prawo do przenoszenia danych, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych już od maja przyszłego roku. RODO – nowe obowiązki dla przedsiębiorców Wraz z początkiem obowiązywania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (25.05.2018 r.) zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem […]

Czytaj dalej

25 maja 2018 r. znajdą zastosowanie przepisy unijnego rozporządzenia RODO dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej „Rozporządzenia”). Ww. Rozporządzenie nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców, w związku z ochroną danych osobowych. Ochrona danych osobowych na nowo Wdrażane przepisy wprowadzają nowe lub nowo zdefiniowane prawa, w tym prawa dla konsumentów, takie jak: prawo do bycia zapomnianym, prawo do […]

Czytaj dalej

Ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego zapis umożliwiający umocowanie prokurenta do dokonania czynności także albo wyłącznie wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej (tzw. „prokura łączna niewłaściwa”). Przez długi czas nie było jednolitego stanowiska dotyczącego możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w rubryce „Prokurenci”, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że […]

Czytaj dalej