Członek Zarządu odpowiada za znajomość przepisów i orzecznictwa

Odpowiedzialność członka zarządu w przypadku nieznajomości prawa

Prezes zarządu spółki nie może skutecznie powoływać się na niezawinioną nieznajomość prawa, jeżeli nie zachował należytej staranności w tym zakresie i nie zapoznał się z obowiązującymi regulacjami.

Prezes jednej ze spółek został oskarżony o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2137) w związku z artykułem 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, polegającego na urządzaniu lub prowadzeniu gier losowych, gier na automatach lub zakładów wzajemnych wbrew przepisom prawa, warunkom koncesji lub zezwoleniu.

Przyczyną postawienia ww. prezesowi zarzutów, były zmiany w ustawodawstwie dotyczącym gier hazardowych, a także orzecznictwie sądów w tym zakresie, na które prezes spółki nie zareagował.

Co prawda sąd rejonowy w pierwszej instancji umorzył postępowanie, twierdząc, iż zmiany w orzecznictwie w tym zakresie doprowadziły do sytuacji, w której „przeciętny obywatel jakim jest oskarżony pozostawał w usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności swojego zachowania”, w związku z czym „pozostawał w usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności swojego zachowania, w konsekwencji nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa”.

Od powyższego postanowienia odwołał się jednakże Urząd Celny.

Rozpatrując sprawę w drugiej instancji, Sąd Okręgowy w Częstochowie, podzielił punkt widzenia Urzędu Celnego podkreślając, iż prezes oskarżony „nie jest przeciętnym obywatelem”, albowiem jako Prezes zarządu „pełniąc taką funkcję powinien mieć pełną świadomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności”.

Ponadto Sąd Okręgowy stwierdził, iż powoływanie się na błąd polegający na usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności czynu „będzie bowiem nieusprawiedliwiony, jeśli zostanie wykazane, że sprawca przed podjęciem swojego zachowania miał możliwość zapoznania się z regulacją prawną, która będzie miała zastosowanie, miał możliwość poznania jej wykładni, udając się choćby do prawnika. Tym samym podejmując działalności oskarżony powinien śledzić przepisy prawa w zakresie objętym działaniem Spółki, której jest Prezesem”.

W związku z powyższym sąd uchylił postanowienie Sądu Rejonowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Podsumowanie

Ww. postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie wskazuje, iż obok obowiązków wynikających z zarządzania przedsiębiorstwem, na członkach zarządu spółek ciąży ponadto obowiązek zaznajomienia się z aktualnymi przepisami i orzecznictwem dotyczącymi działalności spółki, a skuteczne powołanie się na niezawinioną nieznajomość prawa, nie będzie możliwe, jeżeli z ustalonych faktów będzie wynikać, że sprawca miał możliwości, jednakże nie postarał się w sposób należyty zapoznać z obowiązującymi uregulowaniami.

Więcej informacji na ten oraz inne tematy znajdziecie Państwo w zakładce "Aktualności"

Ważne

- Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt VII Kz 550/16

- Podejmując działalności Prezes zarządu powinien śledzić przepisy prawa w zakresie objętym działaniem Spółki, której jest Prezesem;

- Powołanie się na niezawinioną nieznajomość prawa, nie będzie możliwe, jeżeli z ustalonych faktów będzie wynikać, że sprawca nie starał się w sposób należyty zapoznać z obowiązującymi uregulowaniami;