Aktualności

Ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego zapis umożliwiający umocowanie prokurenta do dokonania czynności także albo wyłącznie wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej (tzw. „prokura łączna niewłaściwa”).Przez długi czas nie było jednolitego stanowiska dotyczącego możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w rubryce „Prokurenci”, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może […]

Czytaj dalej

Neue Frist für die Berufung an das ArbeitsgerichtAb dem 1 Januar 2017 sind neue Vorschriften des polnischen Arbeitsrechts in Kraft getreten. Diese Vorschriften haben u.a. die Frist zur Einreichung einer Berufung eines Arbeitnehmers gegen seine Kündigung oder Auflösung seines Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung, verlängert und vereinheitlicht. Die bisherigen Vorschriften haben im Fall einer Kündigung eine Frist […]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu w przypadku nieznajomości prawaPrezes zarządu spółki nie może skutecznie powoływać się na niezawinioną nieznajomość prawa, jeżeli nie zachował należytej staranności w tym zakresie i nie zapoznał się z obowiązującymi regulacjami.Prezes jednej ze spółek został oskarżony o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego (t.j. Dz. U. z 2016 […]

Czytaj dalej

Nowy termin na wniesienie odwołania do sądu pracyOd 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy, które wydłużyły oraz ujednoliciły terminy, w jakich pracownik może się odwołać od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.Dotychczasowe regulacje przewidywały, że pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę w terminie 7 […]

Czytaj dalej

Schwierigkeiten auf dem polnischen Markt der Herkunftszertifikate Die Krise, die das polnische Förderungssystem plagt, in dem Erzeuger von Energie aus EE-Quellen Herkunftszertifikate (sog. Grüne Zertifikate) erhalten, wird immer größer. Seit Jahren fallen die Preise von Herkunftszertifikaten an der Börse immer weiter. Dies ist vor allem auf den Überschuss der Zertifikate auf dem Markt zurückzuführen. Dieser […]

Czytaj dalej

Das polnische Energieministerium plant ab 2017 ausländische EE-Anlagen am polnischen Auktionssystem teilnehmen zu lassen. Am 07.10.2016 wurde ein Entwurf der Verordnung des polnischen Energieministeriums über die Menge und den Wert von elektrischer Energie, die in EE-Anlagen aus dem Ausland hergestellt werden und die an polnischen Auktionen im Jahre 2017 teilnehmen können veröffentlicht. Gemäß dem oben […]

Czytaj dalej

Das polnische Energieministerium will die Anzahl der Energie aus Photovoltaikanlagen im polnischen Energiemix anheben. Gemäß Aussagen des polnischen Energieministeriums wird geplant, bis spätestens 2020, eine Leistungskraft von insgesamt 1000 MW in Photovoltaikanlagen zu überschreiten.  Das Energieministerium möchte die polnische Photovoltaik ankurbeln und die installierte Leistungskraft erheblich anheben. Dies ist wahrscheinlich ein Ergebnis des Berichtes des […]

Czytaj dalej

Mit der Beendung der dritten Testphase des neuen Auktionssystems rückt die Durchführung der ersten Auktionen immer näher. Oft kommt dabei die Frage auf, mit welcher Einspeisevergütung Energieerzeuger aus EE-Quellen rechnen können. Ein Hinweis darauf liefert sicherlich die Verordnung des Polnischen Wirtschaftsministers mit den entsprechenden Referenzpreisen.Die näher rückenden Auktionen für Energie aus erneuerbaren Energiequellen bringen immer […]

Czytaj dalej