Aktualności

Zawieranie umowy z kontrahentem z zagranicyZawierając umowę z zagranicznym kontrahentem wielu przedsiębiorców skupia się przede wszystkim na zapisach dotyczących warunków płatności oraz terminach dostawy, zupełnie nie zważając na to, pod jakim prawem dana umowa jest zawierania ani przed jakim sądem będą rozstrzygane ewentualne spory związane z zawieraną umową.Prawidłowe sporządzenie umowy i zabezpieczenie swoich interesów w […]

Czytaj dalej

Czy skrócenie okresu wypowiedzenia lub jego wydłużenie w umowie o pracę jest dopuszczalne?W wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w której okres wypowiedzenia zawarty w umowie o pracę jest krótszy lub dłuższy, niż okres wynikający z przepisów prawa pracy. Co w takiej sytuacji? Który okres wypowiedzenie znajdzie zastosowanie? Okazuje się, że wszystko zależy od tego, kto składa […]

Czytaj dalej

Zahlungsbefehl oder Urteil – wie verklage ich am besten einen Schuldner in PolenWenn ein Schuldner hartnäckig die Zahlung verweigert bleibt meistens nur noch die gerichtliche Geltendmachung der ausstehenden Forderung. Unten finden sie die Antwort auf die Frage, wie verklage ich meinen Schuldner in Polen um die Kosten des Verfahrens so niedrig wie möglich zu halten […]

Czytaj dalej

Ochrona Danych Osobowych: Czym są tzw. „dane wrażliwe”Dane osobowe są objęte szczególną ochroną, natomiast ich zbieranie i przetwarzanie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w stosownych przepisach. Należy jednak pamiętać, że istnieje również szczególna kategoria danych osobowych – tzw. „dane wrażliwe” – których przetwarzanie wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami.Dane wrażliwe – pojęciePod pojęciem „dane […]

Czytaj dalej

Wie verklage ich einen Schuldner in PolenIn diesem Artikel finden Sie Informationen zur gerichtlichen Geltendmachung von Forderungen in Polen, darunter die Antwort auf die Frage „wie verklage ich einen Schuldner in Polen”.Die Angst vor dem Gerichtsverfahren im AuslandNicht einmal der beste Vertrag schützt uns ganz vor einem unehrlichen Vertragspartner. Oft kommt es dazu, dass der Vertrag […]

Czytaj dalej

Prawo do przenoszenia danych, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych już od maja przyszłego roku.RODO – nowe obowiązki dla przedsiębiorcówWraz z początkiem obowiązywania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (25.05.2018 r.) zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […]

Czytaj dalej

Die Kriese des polnischen Marktes der grünen Herkunftszertifikate hält weiter an. Überschuss der grünen Herkunftszertifikate auf dem Markt führt zu weiteren Senkungen der Preise. Der Überschuss der grünen Herkunftszertifikate auf dem polnischen Markt betrug Ende März ca. 26 TWh. Dies hat offensichtlich negative Auswirkungen auf das Handelsvolumen und die Preise der Zertifikate. Im Vergleich zu […]

Czytaj dalej

Das polnische Energieministerium hat vor Kurzem einen Entwurf der Verordnung über Referenzpreise im polnischen Auktionssystem für das Jahr 2017 veröffentlicht. Das Ministerium plant 2017 ca. 680 MW anzukaufen. Gemäß Aussagen des polnischen Energieministeriums wird geplant 2017 ca. 680 MW aus neuen EE-Anlagen, im Rahmen des Auktionssystems anzukaufen. Die jeweiligen Auktionen sollen am Ende das Jahres […]

Czytaj dalej

25 maja 2018 r. znajdą zastosowanie przepisy unijnego rozporządzenia RODO dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej „Rozporządzenia”). Ww. Rozporządzenie nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców, w związku z ochroną danych osobowych. Ochrona danych osobowych na nowoWdrażane przepisy wprowadzają nowe lub nowo zdefiniowane prawa, w tym prawa dla konsumentów, takie jak: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia […]

Czytaj dalej

Ab dem 25. Mai 2018 werden in Polen die Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (nachstehend „Verordnung”) gelten. Diese Verordnung sieht zusätzliche Pflichten für Unternehmer, in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten, vor.Die o.g. Rechtsvorschriften werden neue oder neu definierte Rechte einführen, darunter insbesondere Rechte von Verbrauchern, wie z.B. das Recht, vergessen zu werden, das Recht zur Übertragung […]

Czytaj dalej